Kviečiu apsilankyti mano tinklapyje: http://amkf.lt

2017 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis

2017 m. birželio 19 d., pirmadienis

ALFIPAS 752 – Metodas ENVIROX „EP“ Tai bechromis, aplinkai draugiškas apsaugos nuo korozijos metodas, sukurtas, pirmiausia, apdoroti plieno paviršiams. Derinyje su atitinkamu paviršių valymą skatinančiu produktu Ferrosid galima vienu proceso etapu nuvalyti paviršių ir apsaugoti jį nuo korozijos.
Alfipas 752, savo optimizuotų antikorozinių savybių dėka yra puiki alternatyva klasikiniam amorfinio (geležies) fosfatavimo procesui ir atitinkamose paviršių paruošimo linijose gali jį pakeisti. Fosfatavimo proceso metu susidarančio dumblo (šlamo) apdirbant su Alfipas 752 praktiškai galima išvengti. Siekiant pagerinti antikorozinę apsaugą Alfipas 752 gali būti naudojamas kaip esamo fosfatavimo arba valymo proceso baigiamasis etapas/Skystas, automatiškai dozuojamas produktas taip pat tinka apdoroti cinkuoto plieno ir aliuminio paviršiams.
Alfipas 752 priklausomai nuo panaudojimo sąlygų gali būti naudojamas plačiame koncentracijų ir temperatūrų diapazone, be to, naudojamas dažniausiai purškimo būdu. Jo panaudojimas apdorojimui panardinimu galimas tik sąlyginai. Apdorojimas aukštesnėje temperatūroje dažniausiai reikalingas tada, kai Alfipas 752 bus naudojamas metalų paviršiaus valymui.
Parametrai:
Koncentracija:
10 – 30 g/l Alfipas 752
valymui (pasirinktinai):
1 – 5 g/l Ferrosid 7001/1
(žiūr. sk. Stabilizacija)

Tankis:
Alfipas 752:         apie 1,1 g/ml
Ferrosid 7001/1:  1,0 g/ml

Apdirbimo laikas:
purškimas: 0,5 – 2 min
(panardinimas: 2 – 5 min)

Temperatūra:
15 – 50 °C
valymui: 30 – 50 °C (priklausomai nuo metalo paviršiaus būklės)

pH reikšmė:
4,2 – 5,2

Džiovinimo parametrai:
100 – 150 °C

Kokybės kontrolė:
Žiūr. skyrių Stabilizacija

Tiekimas:
Alfipas 752: skystis bakeliuose po 30 kg ir
1000 kg konteineriuose
Ferrosid 7001/1: skystis bakeliuose po 30 kg
Produkto veikimui didelės įtakos turi apdorojamų gaminių medžiaga ir paviršiaus būklė. Kaskart galime optimizuoti produkto darbo parametrus, taip pat ir nestandartinėse ribose.

2017 m. birželio 2 d., penktadienis

Poveikio aplinkai mažinimasMetalų apdirbimo procesų poveikis aplinkai kelia rūpestį. Fosfatavimas taip pat nėra išimtis. Atliekos, susidariusios šio proceso metu, gali būti skirstomas į dvi grupes: skystas ir kietas. Skystos atliekos susidaro metalą ėsdinant rūgštimis, atliekant šarminį valymą, plaunant ir pasyvuojant chromo junginiais. Kietos atliekos susidaro iš dumblo, susiformavusio fosfatavimo metu. Apskaičiuota, kad iš viso nuotekų išteka apie 20,8 kg/m2, o kietų nuosėdų fosfatavimo procese susidaro apie 0,049 kg/m2. Fosfatavimo proceso metu į aplinką išmetama apie 400 g/m2 CO2 - ekvivalentinės masės. Tai įrodo, kad įprastinis fosfatavimas prisideda prie šiltnamio efekto. Laimei, tai nekelia stipraus poveikio žmonių sveikatai. Apskaičiuota, kad toksiškumo lygis yra 1,6 ppm/ppm. Kietos nuosėdos, priešingai nei nuotekos, negali paplisti į aplinką. Fosfatavimo dumblas paprastai laikomas pavojingomis atliekomis, ir todėl jų išmetimas yra griežtai reguliuojamas. Apskaičiuota, kad kiekvienais metais fosfatavimo operacijose susidaro 6 804 tonų dumblo. Taigi, ne tik norima, bet ir yra būtina sukurti būdų, kaip regeneruoti įvairias dumblo sudedamąsias dalis.
Jungtinių Amerikos Valstijų patente Nr. 4 986 977 siūlomas metodas, kaip fosfatavimo dumblą apdoroti vandeniniu šarminiu tirpalu tam, kad pH būtų didesnis nei 10. Esant tokiam pH  iškrenta į nuosėdas geležies hidroksidas, geležies hidroksidas atgaunamas, o vandeninė fazė parūgštinama tiek, kad pH būtų 7-10 kad iškristų cinko hidroksido nuosėdos.
Jungtinių Amerikos Valstijų patente Nr. 5 273 667  aprašomas procesas, kuris apima fosfatinio dumblo surinkimą, vandens pašalinimą filtruojant, dumblo, iš kurio pašalintas vanduo, džiovinimą aukštoje temperatūroje, kol dumblo drėgmė sudaro mažiau nei 10% dumblo svorio, ir sauso dumblo dalelių sumažinimą iki mažiau nei 1 mm . Buvo atrasta, kad išdžiovintas ir susmulkintas fosfatinis dumblas yra puikus priedas į tepalus. Toks dumblas tinkamas naudoti tepalų receptūrose, skirtose metalo apdirbimui, metalo formavimui ir tepalų pramonėje.
JAV patente Nr. 5 350 517 aprašomas procesas, kuriame fosfatavimo dumblas perdirbamas azoto rūgštimi, geležis išgaunama kartu su skysčiu/skystu ekstraktu, ir šis gautas ekstraktas yra pakartotinai naudojamas ruošiant kristalinio (cinkinio) fosfatavimo tirpalą. Naudojamas ekstrahentas yra 2-etilheksil alkoholio monoesteris su žibale esančia fosforo rūgštimi. Britanijos patente Nr. 1545515 taip pat siūloma naudoti neorganines rūgštis fosfatų išgavimui iš fosfatavimo dumblo cinko ir fosfatų jonų, o vėliau ekstraktą naudoti kaip fosfatavimo tirpalą. Be to, šiame patente siūloma galimybė šarmu  išplauti iš fosfatų neištirpusias nuosėdas, kurių sudėtyje yra geležies ir fosfato jonų taip, kad galiausiai, turintys geležies likučiai nusėstų. Šarminiame tirpale fosfatas nusėda kaip cinko fosfatas ir gali būti naudojamas fosfatavimo tirpalų ruošimui.
Jungtinių Amerikos Valstijų patente Nr. 5 376 342  aprašomas procesas, kuris apima šiuos etapus: (1) dumblo ištirpinimas fosforo rūgštyje; (2) neištirpusių kietų medžiagų filtravimas; (3) geležies fosfato nusodinimas ir regeneravimas; (4) reikiamų metalų pridėjimas prie cinko ir fosfato, kurių sudėtyje yra vandens fazė, bei likusio cinko fosfato tirpalo pakartotinis panaudojimas kristalinio fosfatavimo procesuose.  Šiuose procesuose jis naudojamas kaip paruošimo tirpalas. Proceso metu nusėdęs geležies fosfatas gali būti naudojamas kaip pašarų papildas gyvūnams.
Fosfatavimo dumblas maišomas su šarminiu tirpalu, mišinys džiovinamas ir kepinamas 500-1300 ºC temperatūroje, dalyvaujant reduktoriui. Dumble esantis fosfatas virsta vandenyje tirpia fosfato druska, cinkas ir geležis virsta metalu ir cinkas išgaruoja iš reakcijos zonos. Plaunant vandeniu, atgaunamas skystame dumble esantis tirpus fosfatas ir geležis.
Baldy mano, kad 25% fosfatavimo dumblo, susidariusio automatinio apdorojimo procese, svorio sudaro alyva, ir jos pašalinimas yra būtinas tam, kad būtų galima pilnai regeneruoti visas naudingas sudedamąsias dalis. H2O2 priedas pridedamas prie dumblo rūgščių dispersijos, taip pašalinama alyva iš likusio mišinio. Pasak Baldy, cinko fosfatinio dumblo regeneravimas susideda iš keturių etapų. Pirmas etapas – alyvos atskyrimas nuo dumblo. Antras etapas – dumblo apdorojimas fosforo rūgštimi po to cinko, mangano ir nikelio ekstrakcija iš dumblo. Trečias etapas – antrame etape susidariusių geležies fosfato nuosėdų pavertimas į geležies oksido pigmentus ir natrio fosfatą.
Caponero ir Tenerio siūlo fosfatavimo dumblą naudoti klinkerio gamybos procese. Tai būtų vienas iš galimų atliekų panaudojimo būdų. Savo moksliniame darbe jie įrodo, kad iki 7% fosfatavimo dumblo pridėjimas prie portlandcemento miltelių nepadaro jokios žalos klinkerizacijai. Rentgeno spindulių difrakcijos tyrimas rodo, kad modifikuotame klinkeryje, nėra jokių žymių pakitimų proporcingų dumblo priemaišoms. Taip pat nėra netipiškų fazių, susiformavusių su ne daugiau kaip 5% fosfatavimo dumblo. Mišinio, kurio sudėtyje yra iki 7% sauso dumblo priemaišų, diferencinė terminė analizė nerodo jokių skirtumų. Iki 5% fosfatavimo dumblo priemaišų, žymiai pakeičia tik cinko kiekį gatavame klinkeryje.

2017 m. gegužės 26 d., penktadienis

Kablių ir pakabų valymasKablius ir pakabas galima valyti įvairiais būdais:

Cheminis valymas
Pamerkiant kablius voniose su tam skirtais tirpalais po to nuplaunant vandeniu aukštu slėgiu. Galimas pavojus: tirpalai toksiški arba ėdūs (tirpikliai, rūgštys, šarmai). Privalumas - paprasta įranga, į kurią galima pakrauti didelių matmenų detales.  (Turiu tam skirtus produktus: Stripal 2000 K3/M arba Stripper 303 S8 - klausti telefonu +370 698 06608 arba el. paštu minikauskas@gmail.com)

Terminis valymas
Pirolizės būdu 350-500 laipsnių temperatūroje po to nuplaunant vandeniu aukštu slėgiu. Galimi pavojai - dažai gali užsidegti; susidaro toksiški dūmai. Privalumas - galimų pavojų lengva išvengti. Trūkumas - didelis ir brangus įrenginys; sumažėjęs kabliukų mechaninis atsparumas; susidaro toksinių medžiagų turintys dūmai, pelenai ir šlamas.

Mechaninis valymas
Smėliapūte, po to nuvalant metaliniais šepečiais. Galimas pavojus - susidaro toksiškos dulkės. Privalumas - valymą galima automatiškai atlikti iškart po detalių nukabinimo; galima automatiškai surinkti susidarančias dulkes; sumažėja naudojamų kabliukų skaičius. Trūkumas - susidaro toksinių medžiagų turinčios dulkės.