Kviečiu apsilankyti mano tinklapyje: http://amkf.lt

2015 m. birželio 28 d., sekmadienis

Triglicidil-izocianurato (TGIC), esančio milteliniuose dažuose, poveikio kontroliavimas

 Ši informacija skirta visiems, kurie yra susiję su miltelinių dažų, sudėtyje turinčių TGIC, naudojimu dėl to, kad TGIC ir jo turintys produktai yra 2 kategorijos mutagenas, ir juos naudojant  turi būti laikomasi, 2002 metų Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklių (COSHH), kurios taikomos medžiagoms, priskiriamoms 1 arba 2 kancerogenų arba mutagenų kategorijai, reikalavimų

 TGIC poveikis sveikatai
TGIC yra toksiškas įkvėpus ar nurijus. Stipriai dirgina akis. Nestipriai dirgina odą ir nosį. Kai kuriems žmonės tiek grynas TGIC, tiek dangos milteliai, kurių sudėtyje yra TGIC, gali sukelti odos alergiją, kuri gali pasireikšti stipriu odos išbėrimu (alerginio kontakto dermatitu).  Anksčiau buvo manoma, kad kvėpavimo alergiją gali sukelti TGIC, tačiau nebuvo pakankamai įrodymų, kad TGIC būtų galima perklasifikuoti kaip sukeliantį kvėpavimo alergiją

Plačiau apie tai mano tinklapyje www.amkf.lt  - dalyje "Saugi gamyba"

2015 m. birželio 25 d., ketvirtadienis

Naujas tinklapis

Naujas tinklapis adresu www.amkf.lt. Kviečiu.