Kviečiu apsilankyti mano tinklapyje: http://amkf.lt

2010 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis

Saugus miltelinis dažymas


Pramoniniam milteliniam dažymui yra būdingas gaminimas maišant ir ekstruduojant dervas, kietiklius, pigmentus ir kitus priedus. Gauta masė yra sumalama į smulkias pavienes daleles. Tokie milteliai yra purškiami ant pagrindo arba ant detalės, kur miltelinių dažų dalelės turi elektrostatinį krūvį ir  perduoda didelį efektyvumą detalei.
Gali būti užpurškiama ir automatiškai ir rankiniu būdu. Konvejeriu detalės yra transportuojamos į purškimo zoną, kurioje purškimo pistoletai
  išsidėstę eilėmis. Vėliau detalės perkeliamos į kaitinimo (sukepinimo) krosnį.
Naudojamas suslėgtas oras, kurio slėgis yra nuo 0,8 kPa iki 2,0 kPa (10 psi iki 30 psi), o jo elektrostatinis potencialas yra nuo10 kV iki 90 kV esant
  1,5 µA (Triboefektas) ir 100 µA srovei.
Sistema yra įrengta taip, kad dažų perteklius būtų sumažintas iki minimumo. Miltelių perteklius yra nusiurbiamas ir surenkamas, kad būtų galima juos vėl panaudoti arba pašalinti.
Pagal šiuos saugaus darbo instrukcijos duomenis yra akivaizdu, kad naudojant miltelinius dažus, pavojaus potencialas yra mažesnis nei naudojant paprastas padengimo medžiagas, kurių pagrindą sudaro  organiniai tirpikliai. Dulkių debesims ore užsidegti reikia nuo 50 iki 100 kartų daugiau energijos nei tirpiklių ir oro mišiniams. Todėl milteliniai dažai sunkiai užsidega. Taip pat miltelių dalelės ore turi būti tam tikros koncentracijos, viršijančios žemiausią užsidegimo arba sprogimo ribą.
Tačiau naudojant miltelinius dažus kyla tam tikras pavojus, kuris priklauso nuo daugelio parametrų.
  Tam, kad juos būtų galima sumažinti reikia imtis priemonių, kurios yra aprašytos šioje saugaus darbo instrukcijoje. Jei bus laikomasi visų nurodymų, tai kilusi rizika bus sumažinta iki minimumo.
Pagrindiniai miltelinių dažų keliami pavojai:
 

    (i)    Dulkių sprogimai ir gaisro pavojai
    (i
i)   Elektros iškrova

    (iii)  Pavojingas medžiagų poveikis
    (iv)
  Slėgis